ΙΕΚ Τριανδρίας Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
Μενού
 
Αρχική
Ανακοινώσεις
Σπουδαστές
  Διαδικασία Επιλογής
  Δίδακτρα
  Πιστοποίηση
  Εγγραφές
  Πρακτική Άσκηση
  Αιμοδοσία
Εκπαιδευτές
  Πληρωμή Εκπαιδευτών
  Εξετάσεις Προόδου
  Τελικές Εξετάσεις
  Προγραμματισμός Ύλης
Γ.Γ.Δ.Β.Μ.
Επικοινωνία
Εκδηλώσεις
Open eClass
 
 
Πληρωμή Εκπαιδευτών print

 
Ατομικά Στοιχεία Εκπαιδευτών του Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2016
 
 
Προκειμένου να δημιουργηθούν οι συμβάσεις και να προχωρήσουν οι πληρωμές, οι εκπαιδευτές του ΙΕΚ Τριανδρίας οφείλουν να προσκομίσουν συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη τη συνημμένη δήλωση ατομικών στοιχείων, αφού διαβάσουν τις οδηγίες.
Επιπλέον, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία εντάσσονται, θα πρέπει να συμπληρώσουν και την αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση:
 • Υπεύθυνη Δήλωση μόνο για Δημοσίους Υπαλλήλους.
 • Υπεύθυνη Δήλωση μόνο για ιδιώτες μερικής απασχόλησης (θα πληρωθούν με Ι.Κ.Α.).
 • Υπεύθυνη Δήλωση για ιδιώτες πλήρους απασχόλησης.
 • Υπεύθυνη Δήλωση μόνο για ιδιώτες με πλήρη ασφάλιση στο Ι.Κ.Α. (θα πληρωθούν με Τιμολόγιο Λήψης Υπηρεσιών - πρώην Απόδειξη Επαγγελματικής Δαπάνης).
 
Επιπλεόν:
 • Οι δημόσιοι Υπάλληλοι οφείλουν να προσκομίσουν άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου από την υπηρεσία τους.
 • Οι ελεύθεροι επαγγελματίες πληρώνονται με έκδοση αθεώρητου τιμολογίου παροχής υπηρεσιών (ΤΠΥ). Επιπλέον, θα πρέπει να κάνουν επέκταση εργασιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. τους και στη δραστηριότητα τους να συμπεριλάβουν έναν από τους ακόλουθους κωδικούς:
  • 85411000: Υπηρεσίες Μεταδευτεροβάθμιας Μη Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
  • 85591907: Υπηρεσίες Καθηγητή
  • 85411200: Άλλες υπηρεσίες Μεταδευτεροβάθμιας μη Τριτοβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης
  • 85601000: Υπηρεσίες υποστηρικτικές προς την Εκπαίδευση
 • Οι υπόλοιποι ιδιώτες πλην ελευθέρων επαγγελματιών οφείλουν να προσκομίσουν Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου από το Ι.Κ.Α. προκειμένου να γίνει η παρακράτηση του ΑΚΑΓΕ.
 
 
Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Τριανδρίας
Τηλέφωνα: 2310 949237 - Fax: 2310 949069
Διεύθυνση: Αθανασίου Διάκου 17 & Ζαΐμη 2 (εντός Λυκείου Τριανδρίας) - Τ.Κ.: 553 37 - Θεσσαλονίκη
e-mail: grammateia@iek-triandr.thess.sch.gr