ΙΕΚ Τριανδρίας Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Μενού
 
Αρχική
Ανακοινώσεις
Σπουδαστές
  Διαδικασία Επιλογής
  Δίδακτρα
  Πιστοποίηση
  Πρακτική Άσκηση
  Αιμοδοσία
  Επανεγγραφές
Εκπαιδευτές
  Πληρωμή Εκπαιδευτών
  Εξετάσεις Προόδου
  Τελικές Εξετάσεις
  Προγραμματισμός Ύλης
Γ.Γ.Δ.Β.Μ.
Επικοινωνία
Εκδηλώσεις
Open eClass
 
 
Πληρωμή Εκπαιδευτών print

 
Ατομικά Στοιχεία Εκπαιδευτών του Εαρινού Εξαμήνου 2020A
 
 
Προκειμένου να δημιουργηθούν οι συμβάσεις και να προχωρήσουν οι πληρωμές, οι εκπαιδευτές του ΙΕΚ Τριανδρίας οφείλουν να προσκομίσουν συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη τη συνημμένη δήλωση ατομικών στοιχείων, αφού διαβάσουν τις οδηγίες.
Επιπλέον, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία εντάσσονται, θα πρέπει να συμπληρώσουν και την αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση:
 • Υπεύθυνη Δήλωση μόνο για Δημοσίους Υπαλλήλους.
 • Υπεύθυνη Δήλωση μόνο για ιδιώτες μερικής απασχόλησης (θα πληρωθούν με Ι.Κ.Α.).
 • Υπεύθυνη Δήλωση για ιδιώτες πλήρους απασχόλησης και Δημοσίους Υπαλλήλους.
 • Υπεύθυνη Δήλωση μόνο για ελεύθερους επαγγελματίες που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγ. 9 του άρθρου 39 του Ν4387/2016.
 • Υπεύθυνη Δήλωση μόνο για ελεύθερους επαγγελματίες που ΔΕΝ εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγ. 9 του άρθρου 39 του Ν4387/2016.
 
Επιπλεόν:
 • Οι δημόσιοι Υπάλληλοι οφείλουν να προσκομίσουν άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου από την υπηρεσία τους.
 • Οι ελεύθεροι επαγγελματίες πληρώνονται με έκδοση αθεώρητου τιμολογίου παροχής υπηρεσιών (ΤΠΥ). Επιπλέον, θα πρέπει να κάνουν επέκταση εργασιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. τους και στη δραστηριότητα τους να συμπεριλάβουν έναν από τους ακόλουθους κωδικούς:
  • 85411000: Υπηρεσίες Μεταδευτεροβάθμιας Μη Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
  • 85591907: Υπηρεσίες Καθηγητή
  • 85411200: Άλλες υπηρεσίες Μεταδευτεροβάθμιας μη Τριτοβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης
  • 85601000: Υπηρεσίες υποστηρικτικές προς την Εκπαίδευση
 • Οι υπόλοιποι ιδιώτες πλην ελευθέρων επαγγελματιών οφείλουν να προσκομίσουν Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου από το Ι.Κ.Α. προκειμένου να γίνει η παρακράτηση του ΑΚΑΓΕ.
 
 
Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Τριανδρίας
Τηλέφωνα: Γραμματεία: 2310 949237 - Κατάρτιση: 2310 988095 - Οικονομικό: 2310 949728 - Πρακτική Άσκηση: 2310 907476 - Fax: 2310 949069
Διεύθυνση: Αθανασίου Διάκου 17 & Ζαΐμη 2 (εντός Λυκείου Τριανδρίας) - Τ.Κ.: 553 37 - Θεσσαλονίκη
e-mail: grammateia@iek-triandr.thess.sch.gr